Tréning

17.07.2013 07:07

Začiatok tréningov žiakov

Pondelok 22.7. 2013 o 17:00 hod.

Utorok 23.7. 2013 o 17:00 hod.